Friday, 27 April 2012

TIP MENGHASILKAN KARANGAN YANG CEMERLANG (SPM)

>Tulis karangan berdasarkan format yang betul
>Pastikan jumlah perkataan melebihi 350 patah perkataan
>Jawab berdasarkan tugasan dalam soalan
>Perenggan perlu lah seimbang dengan ada AYAT TOPIK, AYAT HURAIAN, AYAT CONTOH dan AYAT PENYIMPUL.
>Ada ungkapan menarik yang sesuai dengan isu seperti PERIBAHASA, PERUMPAMAAN, SIMPULAN BAHASA, MUTIARA KATA dan PETIKAN KATA-KATA TOKOH TERNAMA
>Kosa kata luas
>Ayat yang bervariasi
>Laras bahasa yang betul dan sesuai dengan isu

No comments:

Post a Comment